Модел ЦФФС500
Пречник ваљка 500 мм
Корисна ширина ваљка 2000 мм (**)
Грејање Електрично, На гас, Парно
Нето тежина 1560 кг
Димензије В x Ш x Д 1430x3830x2155 мм
cffs
Модел ЦФФС600
Пречник ваљка 600 мм
Корисна ширина ваљка 2000 мм (**)
Грејање Електрично, На гас, Парно
Нето тежина 2100 кг
Димензије В x Ш x Д 1535x3955x2480 мм
cffs
Модел ЦФФС800
Пречник ваљка 800 мм
Корисна ширина ваљка 2000 мм (**)
Грејање Електрично, На гас, Парно
Нето тежина 2200 кг
Димензије В x Ш x Д 1605x4145x2480 мм
cffs