Модел ДР 25
Капацитет 1:20 10.9 кг
Капацитет 1:25 8.7 кг
Грејање Електрично, Парно, На гас
Електрично грејање 12 кW
Нето тежина 135 кг
Димензије В x Ш x Д 1622x711x1038 мм
ekoloske-susare-za-ves-DR
Модел ДР 30
Капацитет 1:20 13.6 кг
Капацитет 1:25 10.8 кг
Грејање Електрично, Парно, На гас
Електрично грејање 21 кW
Нето тежина 150 кг
Димензије В x Ш x Д 1622x711x1191 мм
ekoloske-susare-za-ves-DR
Модел ДР 35
Капацитет 1:20 17.4 кг
Капацитет 1:25 13.9 кг
Грејање Електрично, Парно, На гас
Електрично грејање 24 кW
Нето тежина 164 кг
Димензије В x Ш x Д 1622x800x1191 мм
ekoloske-susare-za-ves-DR
Модел ДР 50
Капацитет 1:20 26.4 кг
Капацитет 1:25 21.1 кг
Грејање Електрично, Парно, На гас
Електрично грејање 30 кW
Нето тежина 247 кг
Димензије В x Ш x Д 1946x981x1226 мм
ekoloske-susare-za-ves-DR
Модел ДР 55 С
Капацитет 1:20 24.6 кг
Капацитет 1:25 19.6 кг
Грејање Електрично, На гас
Електрично грејање 27 кW
Нето тежина 197 кг
Димензије В x Ш x Д 1695x876x1365 мм
ekoloske-susare-za-ves-DR
Модел ДР 75
Капацитет 1:20 31.7 кг
Капацитет 1:25 25.4 кг
Грејање Електрично, Парно, На гас
Електрично грејање 30 кW
Нето тежина 279 кг
Димензије В x Ш x Д 1946x981x1378 мм
ekoloske-susare-za-ves-DR
Модел ДР 120
Капацитет 1:20 51.1 кг
Капацитет 1:25 40.8 кг
Грејање Електрично, Парно, На гас
Електрично грејање 60 кW
Нето тежина 578 кг
Димензије В x Ш x Д 2177x1178x1725 мм
ekoloske-susare-za-ves-DR
Модел ДР 335
  Двострука машина /једна на другој/
Капацитет 1:20 2 x 15 кг
Капацитет 1:25 2 x 12 кг
Грејање Електрично, Парно, На гас
Електрично грејање 2 x 21 кW
Нето тежина 247 кг
Димензије В x Ш x Д 1937x800x1086 мм
susare_DR335-445
Модел ДР 445
  Двострука машина /једна на другој/
Капацитет 1:20 2 x 21 кг
Капацитет 1:25 2 x 16.8 кг
Грејање На гас
Електрично грејање
Нето тежина 305 кг
Димензије В x Ш x Д 2063x876x1235 мм
susare_DR335-445